Vakant ish o`rinlari

1 iyun 2021г.

1.Bosh Auditor – Markaziy ofis:

Malaka talablari.  Oliy (Iqtisodiy) ma‘lumot, oxirgi o’n yilning kamida 3 yilida buxgalteriya hisobi, audit, moliya yoki soliq nazorati sohasida amaliy ish stajiga ega bo’lishi va O’zR Moliya Vazirliga tomonidan berilgan auditorning malaka sertifikatiga ega bo’lishi kerak.

 

2. Menejer Assistenti (Auditor) – Markaziy ofis:

Malaka talablari.  Oliy (Iqtisodiy) ma‘lumot, oxirgi o’n yilning kamida 1 yilida buxgalteriya hisobi, audit, moliya yoki soliq nazorati sohasida amaliy ish stajiga ega bo’lishi va O’zR Moliya Vazirliga tomonidan berilgan auditorning malaka sertifikatiga ega bo’lishi kerak.

 

3. Direktor – Toshkent viloyati filialiga:

Malaka talablari.  Oliy (iqtisodiy) ma‘lumotga sug‘urta sohasida 1 yildan kam bo‘lmagan mehnat faoliyatiga ega bo’lishi kerak.

 

4. Bosh buxgalter – Koraqolpog’iston Respublikasi, Toshkkent shahar va barcha viloyatlardagi filiallarga:

Malaka talablari.  Oliy (buxgalterlik, moliyaviy, iqtisodiy) ma‘lumotga, buxgalter sifatida 1 yildan kam bo‘lmagan mehnat faoliyatiga ega bo’lishi kerak.

 

5. Menejer – Toshkent voliyatidagi filialga:

Malaka talablari.  Oliy (Sug’urta ishi yoqi iqtisod yo’nalishi) ma‘lumot va sug’urta sohasida kamida 3 yil mehnat stajiga ega bo’lishi.

 

6. Anderrayter – Navoiy viloyatidagi filialga:

Malaka talablari.  Oliy (Sug’urta ishi yoqi iqtisod yo’nalishi) ma‘lumot va sug’urta sohasida kamida 1 yil mehnat stajiga ega bo’lishi.

7. Kichik mutaxassis – Sirdaryo viloyatidagi filialga:

Malaka talablari.  O’rta-maxsus ma‘lumotga ega bo’lishi (Sug’urta ishi yoqi iqtisod yo’nalishi).