Qonunchilik

O’zbekiston Respublikasi Kodekslari

 1. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi(52 bob “Sug‘urta”), O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Respublikasi Oliy Majlisning 29.08.1996 yil 257 sonli Qaroriga muvofiq 1997 yil 1 martdan kuchga kirgan (oxirgi o’zgartirish O’zR 25.04.2016y. O’RQ-405 sonli Qonuniga muvofiq kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi, 25.12.2007 yil 136 sonli O’zbekiston Respublikasining Qonuniga muvofiq tasdiqlangan. 2008 yil 1 o’zgartirish O’zR 23.09.2016y. URQ-411 sonli Qonuniga muvofiq kiritilgan.
 1. O‘zbekiston Respublikasining “Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risida” gi Kodeksi 22.09.1994 yil 2015-XI sonli O’zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq tasdiqlanga (oxirgi o’zgartirish O’zR 23.09.2016y. URQ-411 sonli Qonuniga muvofiq kiritilgan)

O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari

 1. O‘zbekiston Respublikasining “Chet el investitsiyalari to‘g‘risida” gi Qonuni 30.04.1998 yil 609-I sonli (oxirgi o’zgartirish O’zR 20.01.2014y. URQ-365 sonli Qonuniga muvofiq kiritilgan.)
 1. O‘zbekiston Respublikasining «Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish to’g’risida» gi Qonuni 30.04.1998 yil 611-I sonli (oxirgi o’zgartirish O’zR 20.01.2014y. O’RQ-365 sonli Qonunga muvofiq kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida” gi Qonuni 01.05.1998 yil 614-I sonli (oxirgi o’zgartirish O’zR 20.08.2015y. O’RQ-391 sonli Qonunga muvofiq kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi sub‘yektlar faoliyatining shartnomaviy – huquqiy bazasi to’g’risida” gi Qonuni 29.08.1998 yil 670-I sonli (oxirgi o’zgartirish O’zR 20.08.2015y. O’RQ-391 sonli Qonunga muvofiq kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiya faoliyati to‘g‘risida” gi Qonuni (Yangi Tahriri O’zR 09.12.2014 y. O’RQ-380 sonli Qonuni bilan tasdiqlangan)
 1. O‘zbekiston Respublikasining “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida” gi Qonuni, 05.04.2002 yil O’RQ-358-II sonli (oxirgi o’zgartirish O’zR 29.12.2015y. O’RQ-396 sonli Qonunga muvofiq kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasining “Valyutani tartibga solish”to‘g‘risida” gi Qonuni 07.05.1993 yil 841-II sonli (Mazkr Qonuning yangi tahriri O’zR 11.12.2003y. 556-II sonli Qonuni bilan tasdiqlangan, oxirgi o’zgartirish O’zR 29.12.2015y. O’RQ-396 sonli Qonunga muvofiq kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasining  “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida” gi Qonuni 26.08.2004 yil 660-II sonli (oxirgi o’zgartirish O’zR 25.04.2016y. O’RQ-405 sonli Qonunga muvofiq kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasining  “Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 21.04.2008 yil O‘RQ-155 sonli (oxirgi o’zgartirish O’zR 09.06.2015y. O’RQ-388 sonli Qonunga muvofiq kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasining  «Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida» gi Qonuni, 16.04. 2009 yil 210 sonli(oxirgi o’zgartirish O’zR 30.04.2013y. O’RQ-352 sonli Qonunga muvofiq kiritilgan)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari

 1. “O‘zbekinvest» eksport-import milliy sug‘urta kompaniyasini tashkil etish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Farmoni 18.02.1997 yil PF-1710sonli
 1. “Sug‘urta bozorini yanada erkinlashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Farmoni 31.01.2002 yil PF-3022 sonli(Mazkur Farmonga O’zR Prezidentining 17.06.2009y. PF-4116 sonli Farmoniga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. “Iqtisodiy real sektori korxonalarini qo’llab-quvvatlash, ularning barqaror ishlashini ta’minlash va eksport salohiyatini oshirish chora tadbirlari to’g’risida» gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.11.2008y. PF-4058 sonli (Mazkur Farmonga O’zR Prezidentining 21.02.2012y. PF-4423 sonli Farmoniga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan) )
 1. “O’zbekiston Respublikasida investitsiya iqlimi va ishbilarmonlik muhitini yanada takomillashtirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida» gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni  07.04.2014y. PF-4609 sonli (Mazkur Farmonga O’zR Prezidentining 09.12.2014 y. PF-4677 sonli Farmoniga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. “Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini taminlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo’shimcha chora-tadbirla to’g’risida» gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 05.10.2016y. PF-4848 sonli

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarorlari

 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.04.2006 yil PQ 325-sonli “O‘zbekiston Respublikasida 2006 – 2010 yillarda xizmat ko‘rsatish va servis sohasini rivojlantirishni tezlashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi Qarori (Mazkur Qarorga O’zR Prezidentining 10.05.2012y. PQ-1754 sonli Qaroriga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.04.2007 yil PQ-618 sonli “Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori (Mazkur Qarorga O’zR Prezidentining 04.12.2014 y. PQ-2270 sonli Qaroriga muvofiq o’zgartirish kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.05.2008 yil PQ-872 sonli “Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada isloh qilish ва rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi Qarori (Mazkur Qarorga O’zR Prezidentining 31.05.2012 y. PQ-1544 sonli Qaroriga muvofiq o’zgartirish kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.05.2011 yil  PQ-1544 sonli “Sug‘urtalovchilarning moliyaviy barqarorligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori
 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.08.2016 yil PQ-2569 sonli “2016-2018 yillar uchun iqtisodiyotning real sektorida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish va tatbiq etish chora-tadbiqlari to’g’risida”gi Qarori

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qarorlari

 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28.02.1997 yil 113-sonli “Uzbekinvest” Eksport-import milliy sug’urta kompaniyasi faoliyati tashkil etish masalalari to’g’risida”gi Qarori
 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14.03.1997 yil 144-sonli “KAFOLAT sug‘urta kompaniyasi” aksiyadorlik jamiyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori (Mazkur Qarorga O’zR VM 27.11.2002y. 413-sonli Qaroriga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.04.1998 yil 167-sonli “Milliy eksport qiluvchilarni sug‘urtalashni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori (Mazkur Qarorga O’zR VM 02.06.2014y. 136-sonli Qaroriga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 27.11.2002 yil 413-sonli “Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori (Mazkur Qarorga O’zR VM 26.04.2016y. 122-sonli Qaroriga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.02.2005 yil 60-sonli “Xodimlarga ularning mexnat vazifalarni bajarish bilan bog‘liq xolda jarohatlanishi, kasb kasalliklariga chalinishi yoki salomatlikning boshqa xil shikastlanishi tufayli yetkazilgan zararni to‘lash Qoidalarini tasdiqlash to’g’risidagi”gi Qarori (Mazkur Qarorga O’zR VM 24.03.2010y. 52-son Qaroriga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 24.06.2009 yil 177-sonli “Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida” gi Respublikasi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risidagi Qarori (Mazkur Qarorga O’zR VM 27.02.2016y. 57-sonli Qaroriga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.11.1994 yil 565-sonli «Uzbekinvest Interneushnl «, «Chartis Uzbekistan» sugurta kompaniyasi va «Aig Uzbekinvest» agentligini tashkul etish to’g’risida»gi Qarori (Mazkur Qarorga O’zR VM 30.12.2013 y. 350-sonli Qaroriga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28.12.2010 yil 321-sonli “Tomonidan majburiy sug’urta qilish to’g’risidagi Nizomni tasdiqlash haqida» gi Qarori

Nizomlar

 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 27.11.2002 yil 413-sonli qaroriga asosan tasdiqlangan “Sug‘urtalovchilar va sug‘urta brokerlarning sug’urta faoliyatini litsenziyalash to‘g‘risida” Nizom (Mazkur Nizomga O’zR VM 26.04.2016y. 122-sonli Qaroriga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2003 yil 28 yanvardogi 19-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan “Sug‘urta agentlari to‘g‘risida”gi Nizom (Mazkur Nizomга AV 21.06.2007 y. 1213-1-son bilan ro’yxatga olingan MV Buyrug’iga muvofiq o’zgartirish kiritilgan)
 1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 10 apreldagi PQ-618 sonli qarori bilan tasdiqlangan “Sug‘urta bozorining professional ishtirokchilari to‘g‘risida”gi Nizom (Mazkur Nizomга O’zR Prezidentining 03.10.2012y. PF-4473-son Farmoniga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2007 yil 6 sentabridagi82-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan “Aktuariy malaka sertifikatini berish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom
 1. O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2008 yil 22 apreldagi 41-son buyrug’i bilantasdiqlangan “Sug’urtalovchilar  va qayta sug‘urtalovchilarning to‘lov qobiliyati to‘g‘risida”gi Nizom” (mazkur Nizomга AV 29.12.2015y. 1806-3 son bilan ro’yxatga olingan MV Buyrug’iga muvofiq o’zgartirish kiritilgan)
 1. O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi 2008 yil 15 Avgustda 1842-son bilan ro’yxatga olingan “Sug’urta faoliyati to’g’risidagi qonun xujjatlarini buzganligi uchun sug’urtalovchilarga jarima sanksiyalarini qo’llash tartibi to’g’risida»gi  Nizom (Mazkur Nizomга AV 29.12.2015y. 1842-4 son bilan ro’yxatga olingan MV, DSQ, Davлат raqobat qo’mitasi Qaroriga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan)
 1. O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2008 yil 20 noyabrdagi 107-son buyrug’i bilan tasdiqlangan “Sug’urtalovchilarning sug’urta zahiralari to’g’risida»gi Nizom (Mazkur Nizomга AV 11.11.2015 y. 1882-4 son bilan ro’yxatga olingan Moliya vazirining Buyrug’iga muvofiq o’zgartirish kiritilgan)
 1. O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi 2009 yil 28 yanvarda 1891-son bilan ro’yxatga olingan Moliya vazirining 2008 yil 26 Dekabrdagi 120-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan “Biznes sohasi uchun sug’urta xizmatlari ko’rsatishning yagona talablari va standartlari to’g’risida Nizom
 1. O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi 2009 yil 20 aprelda 1945-son bilan ro’yxatga olingan O’zR MVning 2009 yil 19 martdagi 37-sonli Buyrug’i bilan tasdiqlangan “Sug’urtalovchining moliyaviy hisobot shakllarini va ularni to’ldirish bo’yicha qoidalarini tasdiqlash to’g’risida”gi Nizom (mazkur Buyruqqa AV 18.01.2013 y. 1945-1-son bilan ro’yxatga olingan MV Buyrug’iga muvofiq o’zgartirish kiritilgan)
 1. O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi 2009 yil 16 iyulda 1982-son bilan ro’yxatga olingan O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2009 yil 3 iyuldagi 68-son buyrug’i bilan tasdiqlangan “Sug‘urtalovchi va qayta sug‘urtalovchilarning investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Nizom”

 

Batafsil ma’lumot