Xorazm viloyati Filiali

Urganch sh., 220100, Baxodirxon ko‘chasi, 185
tel./faks: (+998 62) 228 83 16

Email: urganch@uzhayot.uz

Kurambaev Akbar Ilhomjonovich

Direktor