Surxondaryo viloyati Filiali

Termiz sh., 190100, I.Karimov ko‘chasi, 177
tel./faks: (+998 76) 221 87 81

Email: termiz@uzhayot.uz

Xafizov Muhiddin Chariyevich