Samarqand viloyati Filiali

Samarqand sh., 140100, M.Qoshg’ariy ko‘chasi, 49
tel./faks: (6998 66) 240 22 78

Email: samarqand@uzhayot.uz

Mamaragimov Akmal Holmuminovich

Direktor