Buxoro viloyati Filiali

Buxoro sh., 200100, M.Iqbol ko‘chasi, 4a
tel./faks: (+998 65) 223 87 22

Email: buxoro@uzhayot.uz

Kadirov Oybek Xalimovich

Direktor