Farg‘ona viloyati Filali

Fargona sh., 150100 Al-Fargoniy kochasi, 7

tel./faks: (998 73) 244 23 10

(998 90) 301 99 33

Email: fargona@uzhayot.uz

Niyozov Jamoliddin

Direktor